Donate

Master Muzică

Master – Artă Muzicală (specializare acreditată)

 

Universitatea Emanuel din Oradea

Locația: Oradea, România

Tip: Învățământ cu frecvență (la zi)

Credite: 120

Locuri: 50

Durata: 2 ani (4 semestre)

Limba de studiu: Română

Taxa de școlarizare: 440 euro/an + 100 euro/an instrument (facultativ)

Probe admitere:

 • Interviu motivațional, constând în prezentarea activității muzicale anterioare a candidatului. La dosarul de admitere candidatul va adăuga, în copie, dovezi ale educației și/sau practicii sale muzicale, precum:
 1. certificate de participare la masterclass-uri, ateliere, cursuri de perfecționare,
 2. diplome de la concursuri
 3. eventuale proiecte de educație muzicală, afișe de concerte și/sau recitaluri, compoziții, aranjamente, lucrări muzicologice, evenimente muzicale organizate, activități muzicale bisericești, producții muzicale ș. a.
 4. eventuale înregistrări video pe CD/DVD/linkuri.
 • Prezentarea, de către candidat, a unui proiect de disertaţie în specializarea propusă, cu referire la următoarele aspecte:
  1. Titlul şi obiectivele proiectului
  2. Motivaţia alegerii temei (cu menţionarea preocupărilor anterioare ale candidatului în domeniul vizat, în cazul în care acestea există)
  3. Planul proiectului (cuprins, capitole, subcapitole)
  4. Bibliografia aferentă și stadiul actual al cercetării în domeniu.

Condiții speciale:

 • Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați nebotezați din motive obiective, sau provenind de la alte culte.

Mai multe informații:     Ghidul Admiterii 2023/2024       I       Mai multe 

Cursuri:

 • Armonia muzicii moderne
 • Arta interpretării în dirijatul coral
 • Tehnica de cânt coral și fiziologia fonației
 • Limbaje și aranjamente coral-instrumentale
 • Polifonia secolului XX
 • Stilistica muzicii sacre
 • Inițiere în compoziție
 • Teoria superioară a muzicii
 • Modul de muzicoterapie