Donate
[wpml_language_selector_widget]

Întrebari frecvente

1. Ce pregătire oferă STPE?

Din oferta educațională fac parte cursuri de teologie biblică, dogmatică, istorică și practică, oferite pe parcursul unui an universitar (2 semestre) și menite a pregăti slujitori bisericești pentru comunitatea evanghelică din România și străinătate. La sfârșitul studiilor, absolvenții deținători ai unei diplome de licență primesc un certificat recunoscut de Ministerul Educației iar cei cu sau fără diplomă de bacalaureat primesc un certificat recunoscut de Universitatea Emanuel (cu posibilitatea echivalării creditelor în cadrul programului de licență în teologie al Universității Emanuel).

 

2. Cine poate studia la STPE?

La Şcoala de Teologie Practică Emanuel se pot înscrie membrii cu drepturi depline ai bisericilor evanghelice din România sau diaspora românească. Ei pot face parte din următoarele trei categorii de cursanți:

 1. Deținătorii unei diplome de licență (în orice domeniu) emise de o universitate acreditată, care în urma absolvirii programului de teologie (16 credite) vor primi un certificat recunoscut de Ministerul Educației.
 2. Deținătorii unei diplome de bacalaureat, care în urma absolvirii programului de teologie (16 credite) vor primi un certificat recunoscut de Universitatea Emanuel. În cazul în care cursanții aparținând acestei categorii doresc să se înscrie în programul de licență în teologie al Universității Emanuel, creditele aferente cursurilor absolvite vor putea fi recunoscute în vederea obținerii licenței în teologie.
 3. Persoanele care nu dețin o diplomă de bacalaureat şi care, în urma absolvirii programului de teologie (16 credite), vor primi un certificat recunoscut de Universitatea Emanuel. În cazul în care cursanții aparținând acestei categorii doresc în următorii 5 ani să se înscrie în programul de licență în teologie al Universității Emanuel – cu condiția să obțină în prealabil diploma de bacalaureat – creditele aferente cursurilor absolvite la STPE vor putea fi recunoscute în vederea obținerii licenței în teologie.

3. Cum se vor desfăşura cursurile?

Cursurile se vor ţine lunar, la seral, de luni până miercuri de la ora 17 la ora 21, în una dintre sălile de curs din cadrul Universităţii Emanuel din Oradea. Un rol foarte important îl vor avea lucrările scrise în urma studierii unor materiale bibliografice aparținând Bibliotecii Online Făclia și puse la dispoziţia studentului de către Universitatea Emanuel în parteneriat cu Editura Făclia.

4. Care sunt condiţiile de admitere?

Admiterea la Şcoala de Teologie Practică Emanuel constă în două probe: 1. Proba de evaluare a dosarului candidatului și 2. Un interviu vocațional.

1. Dosarul va conține următoarele documente:

 • o recomandare din partea pastorului şi conducerii bisericii de care aparţine candidatul, menită a confirma calitatea de membru cu drepturi depline într-o biserică evanghelică din România sau diaspora românească pe baza mărturisirii sale de credinţă
 • un formular-tip completat online sau în momentul depunerii dosarului la Secretariatul Facultății de Teologie
 • copie simplă a cărţii de identitate şi a certificatului de naştere
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat, a diplomei de licenţă și a suplimentului la diplomă
 • două poze mărimea 2/3
 • chitanță taxă de înscriere (taxa este 100 de lei)

2. Interviul vocațional:

 • Scopul interviului este familiarizarea comisiei cu nivelul de cunoștințe al candidatului şi aflarea motivaţiei înscrierii la STPE

5. Care sunt avantajele acestui program?

Şcoala de Teologie Practică Emanuel oferă oricărui credincios dornic să se implice activ în lucrarea de slujire o nouă modalitate de îmbunătățire a cunoştinţelor biblice şi teologice în cadrul unui program bazat pe cursuri oferite la seral.

În parteneriat cu Southwestern Baptist Theological Seminary din SUA, programul Școlii de Teologie Practică Emanuel (STPE) oferă o direcție de pregătire specială pentru surori pentru definirea Identității, locului și rolului femeii în familie, biserică și societate. Scopul acestei direcții speciale de studiu este de a oferi femeilor credincioase o perspectivă biblică corectă cu privire la modul în care își pot investi darurile lor spirituale pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu în familie, biserică și societate. Patru din cursurile cuprinse în Planul de învățământ al programului de Teologie practică, și anume: Introducere în Vechiul Testament, Introducere în Noul Testament, Studiu biblic și hermeneutică biblică, Educație creștină sunt special concepute pentru a instrui și echipa femeile credincioase din perspectiva biblică a slujirii lor.

Pe lângă cursurile oferite la seral, Școala de Teologie Practică Emanuel oferă, în parteneriat cu Editura Făclia, o platformă online unde vor fi postate toate materialele bibliografice necesare studentului și care conține Biblioteca Online Făclia.

Această platformă online are următoarele avantaje:

 • lecturarea materialului online fără nevoia de a mai cumpăra cărţile tipărite. Accesarea online a materialelor bibliografice necesare pentru finalizarea cursurilor dă studentului posibilitatea de a lucra de acasă şi, prin urmare, de a nu se mai deplasa la biblioteca universităţii sau la alte biblioteci. Astfel timpul individual de studiu al studentului poate fi folosit cu eficienţă şi flexibilitate maximă.
 • posibilitatea de a lua notițe online pe marginea paginii lecturate
 • salvarea acestor note şi accesarea lor la următoarea sesiune de studiu online
 • copierea acestor note şi folosirea lor într-un program Word de editare a lucrărilor scrise
 • folosirea unor instrumente de studiu precum „highlight text”, „bookmark” şi vizualizarea studiului în două moduri.
 • posibilitatea de a lista anumite pagini din materialul lecturat online, dacă studentul doreşte acest lucru.

6. Care sunt costurile?

Costurile sunt minime şi reprezintă doar suma necesară pentru acoperirea unor cheltuieli pe care le presupune activitatea profesorilor şi baza bibliografică online. Taxa de înscriere este 100 de lei, taxa de școlarizare 300 lei/an, biblioteca online 100 lei/an.

7. Cum funcţionează STPE?

Studenţilor li se va preda la seral câte un curs (maximum două cursuri) trei zile pe lună, de luni până miercuri, de la ora 17 la ora 21.

În urma fiecărui curs predat, studenţii trebuie să redacteze o lucrare sau să susțină un examen, folosind resursele online puse la dispozitia lor.

8. Care sunt competenţele dobândite de student după un an de studii?

Competențe specifice

 • competențe biblice: cunoașterea și interpretarea Sfintei Scripturi în limba română, precum și explicarea lor în comunitățile și bisericile evanghelice
 • competențe dogmatice: cunoașterea doctrinelor proprii în vederea interpretării corecte a Sfintei Scripturi în comunitățile și bisericile evanghelice
 • competențe aplicate: aplicarea Sfintei Scripturi în contextul doctrinelor proprii denominatiei din care face parte biserica locală
 • competențe comunicaționale: mărturisirea coerentă, consistentă și consecventă a credinței proprii, precum și coordonarea sub supravegherea păstorului și/sau a comitetului a unor domenii de slujire în cadrul bisericilor evanghelice

Contextul aplicării competențelor specifice

Sub supravegherea păstorului şi/sau a comitetului bisericii pot sluji după caz ca predicatori laici (neordinați) în comunitățile și bisericile evanghelice, învățători pentru școala duminicală în biserică sau pe clase de studii (copii, tineret, etc), coordonarea timpului de rugăciune în biserică sau în grupuri de rugăciune şi studiu biblic, alte slujiri încredinţate de pastor şi/sau comitetul bisericii.

9. Cui vă adresaţi dacă aveţi întrebări suplimentare?

Directorului Școlii de Teologie Practică Emanuel

Lector univ. dr. Dinu Moga 
+40 729 891432 
E-mail: moga.dinu [ at ] emanuel.ro 
website: www.emanuel.ro/stpe/despre-stpe