Donate
[wpml_language_selector_widget]

Centrul de cercetare

Director: Lector univ. dr. Ovidiu Hanc

Secretar științific: Lector univ. dr. Silvia Fotea

Centrul de Cercetare «Etică şi Societate» coordonează şi promovează activitatea de cercetare a cadrelor didactice și a studenților Facultăţii de Teologie şi Facultăţii de Management din Universitatea Emanuel Oradea. Cercetările realizate în cadrul centrului sunt predominant interdisciplinare, cu o componentă transdisciplinară, studiind cu precădere relaţia dintre etică potrivit cu teologia creştină, în contextul societății/economiei bazate pe cunoaștere. Structura centrului este organizată pe șase laboratoare, cu teme specifice de cercetare, după cum urmează:

 

1. LABORATORUL DE CERCETARE ÎN TEOLOGIE DOGMATICĂ ȘI APLICATĂ

Coordonator: Lector univ. dr. Corin Mihăilă

 

2. LABORATORUL DE CERCETARE ŞI CREAŢIE MUZICALĂ BISERICEASCĂ

Coordonator: Conf. univ. dr. Zsolt Garai

 

3. LABORATORUL DE CERCETARE FILOLOGICĂ

Coordonator: Conf. univ. dr. Ramona Simuț

 

4. LABORATORUL DE CERCETARE ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CONSILIERE ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ

Coordonator: Conf. univ. dr. Kristina Bernath

 

5. LABORATORUL DE CERCETARE ÎN ECONOMIE ȘI INFORMATICĂ

Coordonator: Conf. univ. dr. Emanuel Ţundrea

 

6. LABORATORUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI INTER ȘI TRANSDISCIPLINARE în contextul economiei/societății bazate pe cunoaștere

Coordonatori: Prof. univ. dr. dr. Ioan G. Pop, Lector univ. dr. Ilie Sorițău, Lector univ. dr. Daniel Burtic

 

Centrul de cercetare

 

În cadrul fiecărui laborator de cercetare sunt organizate direcții de cercetare specifice. Cercetările integrative se desfășoară în colaborare cu Laboratorul de studii și cercetări inter și transdisciplinare, prin colective de cercetare de transdialog specific postmodern, pe teme de maximă actualitate cum ar fi: modele semiofizice în context biblic, știință și religie, economie ecologică și dezvoltare sustenabilă, modele și tehnologii creative, spații de creație transdisciplinară, managementul integrării cunoașterii, etc.