Donate
[wpml_language_selector_widget]

Admitere STPE

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ȘCOALA DE TEOLOGIE PRACTICĂ EMANUEL

Înscrieri: 2 – 12 septembrie 2024 @Secretariat Facultatea Teologie

Depunerea dosarului: 2 – 12 septembrie 2024

Interviu motivațional: 9 & 13 septembrie 2024, orele 10:00-12:00 & 17:00-18:00

Mai multe informații: Secretariatul Facultății de Teologie: MARIANA POPOVICI, 0359.405.602, [email protected]

La Şcoala de Teologie Practică Emanuel se pot înscrie membrii cu drepturi depline ai bisericilor evanghelice din România sau Diaspora Românească. Ei pot face parte din următoarele trei categorii de cursanți:

  1. Deținătorii unei diplome de licență (în orice domeniu) emise de o universitate acreditată, care în urma absolvirii programului de teologie (16 credite) vor primi un certificat recunoscut de Ministerul Educației.
  2. Deținătorii unei diplome de bacalaureat, care în urma absolvirii programului de teologie (16 credite) vor primi un certificat recunoscut de Universitatea Emanuel. În cazul în care cursanții aparținând acestei categorii doresc să se înscrie în programul de licență în teologie al Universității Emanuel, creditele aferente cursurilor absolvite vor putea fi recunoscute în vederea obținerii licenței în teologie.
  3. Persoanele care nu dețin o diplomă de bacalaureat şi care, în urma absolvirii programului de teologie (16 credite), vor primi un certificat recunoscut de Universitatea Emanuel. În cazul în care cursanții aparținând acestei categorii doresc în următorii 5 ani să se înscrie în programul de licență în teologie al Universității Emanuel – cu condiția să obțină în prealabil diploma de bacalaureat – creditele aferente cursurilor absolvite la STPE vor putea fi recunoscute în vederea obținerii licenței în teologie.

Admiterea la Școala de Teologie Practică Emanuel constă în două probe: 1. Proba de evaluare a dosarului candidatului și 2. Un interviu vocațional.

1. Dosarul va conține următoarele documente:

– o recomandare din partea pastorului şi conducerii bisericii de care aparţine candidatul, menită a confirma calitatea de membru cu drepturi depline într-o biserică evanghelică din România sau diaspora românească pe baza mărturisirii sale de credinţă
– un formular-tip completat online sau în momentul depunerii dosarului la Secretariatul Facultății de Teologie
– copie simplă a cărţii de identitate şi a certificatului de naştere
– copie legalizată a diplomei de bacalaureat, a diplomei de licenţă și a suplimentului la diplomă
– două poze mărimea 2/3
– chitanță taxă de înscriere (taxa este 100 de lei)

2. Interviul vocațional:

Scopul interviului este familiarizarea comisiei cu nivelul de cunoștințe al candidatului şi aflarea motivaţiei înscrierii la STPE”

Alte informații relevante:

Întrebări frecvente

Planul de învățământ

Formular de înscriere

Orar