Donate
[wpml_language_selector_widget]

Legislație

Legislația privind organizarea și funcționarea Universității Emanuel din Oradea:

Actul de înființare:

1. HOTĂRÂRE nr. 21 din 10 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Biblic Baptist de grad universitar din Oradea – click.

2. LEGE nr. 486 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universității “Emanuel” din Oradea – click.

Legislație specifică

HOTĂRÂRE nr. 413/2024 privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2024—2025 – click

HOTĂRÂRE nr. 412/2024  privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2024—2025 – click

LEGEA învățământului superior nr. 199/2023 – click.

HOTĂRÂRE nr. 651/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 356/2023 privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023—2024 – click

HOTĂRÂRE nr. 356/2023 privind
aprobarea domeniilor și programelor de studii
universitare de master acreditate și a numărului maxim
de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar
2023—2024 – click

HOTĂRÂRE nr. 367/2023 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/
programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de
învățământ superior pentru anul universitar 2023—2024 – click

Legislatie

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei – click.

ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului – click.

ORDIN nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii / calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare – click.

OM 3714 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România.