Donate
[wpml_language_selector_widget]

Acreditare

În conformitate cu Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, cu modificările şi completările ulterioare, Universitatea Emanuel din Oradea a primit acreditarea instituţională prin Legea nr. 486/2002.

De asemenea, toate programele de studiu şi specializările din cadrul universităţii sunt acreditate sau în proces de acreditare. Diplomele absolvenţilor, eliberate prin Ministerul Educaţiei și Cercetării, sunt recunoscute atât în ţară, cât şi în străinătate.

Universitatea Emanuel din Oradea a fost evaluată extern, în anul 2013, de către Institutional Evaluation Programme (IEP), în cadrul proiectului “Performance in Research, Performance in Teaching – Quality, Diversity, and Innovation in Romanian Universities”, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Institutional Evaluation Programme (IEP) este parte a Asociației Universităților Europene (European University Association – EUA), membră cu drepturi depline în Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQAși înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Raportul evaluării instituționale poate fi consultat pe site-ul Universității Emanuel din Oradea.

IEP Raport Final

În conformitate cu legislaţia în vigoare, fiecare universitate acreditată din România este supusă procesului de evaluare externă din cinci în cinci ani. În anul 2015, Universitatea Emanuel din Oradea a fost evaluată extern de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), membră cu drepturi depline a ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Obiectivele principale ale evaluării, aşa cum au fost menţionate în raport, s-au concentrat pe examinarea conţinutului şi calităţii procesului educativ, a programelor de studiu, cercetarea ştiinţifică, structurile de conducere academice, instituţionale, administrativ-financiare şi manageriale, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, relaţia cu angajatorii şi cu alte universităţi din ţară şi străinătate.

Rezultatul acestui proces de evaluare externă a universităţilor se materializează în: a) menţinerea sau pierderea acreditării, şi b) poziţionarea universităţii în ierarhia universităţilor acreditate din România în funcţie de calificativul obţinut – “încredere limitată”, “încredere” sau “grad de încredere ridicat”.

În şedinta Consiliului ARACIS din data de 17.12.2015, în urma analizării şi validării Raportului de evaluare externă a calităţii, Universităţii Emanuel din Oradea i s-a acordat calificativul “grad de încredere ridicat.”

Raport Consiliu ARACIS

Prin harul lui Dumnezeu, după 30 de ani de la înfiinţare, Universitatea Emanuel din Oradea, singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa, se poziţionează printre cele mai bune universităţi din România. A lui Dumnezeu să fie gloria şi pentru această realizare!

Clasificare/ierarhizare QUAFIN 2021