Donate
[wpml_language_selector_widget]

Despre STPE

Universitatea Emanuel din Oradea

Rădăcinile Universităţii Emanuel au fost sădite în 1986, când Biserica Baptistă Emanuel din Oradea, fostă Biserica Baptistă nr. 2, a început o şcoală biblică în secret cu scopul de a pregăti viitorii pastori şi misionari din România comunistă.

În 1989, după căderea regimului comunist, şcoala, numită pe atunci Şcoala Prorocilor, a devenit un institut teologic baptist. Încă de la început, Universitatea Emanuel a fost încurajată de anumite personalităţi din viaţa publică să pregătească nu numai păstori, ci şi profesori şi specialişti în alte domenii. Această provocare a deschis perspectiva pregătirii tinerilor evanghelici pentru diverse profesii pe care să le integreze într-o concepţie biblică despre lume şi viaţă. Viziunea universităţii a fost încă de la începutul anilor ‘ 90 să pregătească tineri pentru a întrupa Evanghelia atât în societate prin profesie, cât şi în biserică prin slujire. Pornind cu aceste convingeri, Universitatea Emanuel şi-a extins orizontul pentru a duce Evanghelia în toate straturile societăţii atât în ţară, cât şi peste hotare.

Universitatea Emanuel funcţionează din punct de vedere spiritual şi organizatoric sub autoritatea spirituală a Bisericii Creștine Baptiste Emanuel din Oradea şi a unui Bord Internaţional de Garanţi, iar din punct de vedere academic sub autoritatea Ministerului Educaţiei din România.

Toate programele de studii şi specializările din cadrul universităţii sunt acreditate sau autorizate. Diplomele absolvenţilor, eliberate prin Ministerul Educaţiei, sunt recunoscute atât în ţară, cât şi în străinătate.

În anul 1996, Şcoala Prorocilor şi-a reluat activitatea ca formă de şcolarizare la seral pentru toţi acei slujitori ai bisericilor care nu puteau urma forma de studii la zi. Începând cu anul 2013, numele Şcolii Prorocilor este schimbat în Şcoala de Teologie Practică Emanuel (STPE), iar studiile, care continuă tot la seral, sunt acreditate sau recunoscute prin Universitatea Emanuel.

 

Şcoala de Teologie Practică Emanuel

OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU BISERICILE EVANGHELICE DIN ROMÂNIA ȘI DIASPORA ROMÂNĂ

În baza învăţăturii Sfintelor Scripturi cu privire la preoţia universală a tuturor credincioşilor, în bisericile evanghelice sunt implicaţi în slujire, alături de pastori, învăţători la grupele de copii, tineret sau şcoală duminicală, misionari, evanghelişti şi coordonatori ai timpului de rugăciune din biserică sau ai grupurilor de rugăciune şi studiu biblic în familii. Toţi aceşti slujitori au nevoie să crească ei înşişi în cunoaştere, caracter şi deprinderi de slujire. Faptele Apostolilor subliniază faptul că un om de talia lui Apolo, care „avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi”, a recunoscut că are nevoie de mai multă pregătire şi a urmat programul de creştere spirituală sub conducerea lui Aquila şi a Priscilei (Fapte 18:24-26). Marele apostol Pavel îi scrie ucenicului său Timotei, care era slujitor în Biserica din Efes: „Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora… Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora…” (1 Timotei 4:13-16). Nimeni nu poate învăţa pe alţii mai mult decât a studiat el. Slujitorul care nu mai creşte devine o barieră în calea lucrării. Pentru a veni în sprijinul lucrătorilor care vor să studieze, Universitatea Emanuel din Oradea a demarat acest program de studii.

Școala de Teologie Practică Emanuel funcționează în cadrul Departamentului de Teologie, Muzică și Științe Socio-Umane al Facultății de Teologie și este condusă de un director, în persoana fratelui Lector univ. dr. Dinu Moga. Din oferta educațională fac parte cursuri de teologie biblică, dogmatică, istorică și practică, repartizate pe parcursul unui an universitar (2 semestre) și menite a pregăti slujitori bisericești pentru comunitatea evanghelică din România și străinătate. La sfârșitul studiilor, absolvenții deținători ai unei diplome de licență primesc un certificat recunoscut de Ministerul Educației, iar cei cu sau fără diplomă de bacalaureat primesc un certificat recunoscut de Universitatea Emanuel (cu posibilitatea echivalării creditelor în cadrul programului de licență în teologie al Universității Emanuel).