Donate
[wpml_language_selector_widget]

Organizare

Regulamente de organizare și funcționare

Plan strategic și operațional

Planul strategic 2013 – 2025

Planul operațional 2020 – 2022

Planul operațional 2022 – 2024

Generale

Carta Universității Emanuel din Oradea

Regulamentul de ordine interioară / organizare și funcționare

Etică

Codul de etică și deontologie universitară (paginile 32 – 38)

Codul de etică

Evitarea plagiatului

Metodologia privind procedura de verificare a gradului de similitudini a lucrărilor academice

Alegeri

Regulamentele de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere

Studenți

Codul drepturilor și obligațiilor studenților la nivel de universitate

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților

Regulamentul privind acordarea burselor

Regulamentul de credite

Regulamentul de evaluare și notare a studenților

Regulamentul de stimulare și recuperare a studenților

Regulamentul privind organizarea programelor postuniversitare

Desfășurarea examenelor

Metodologia privind organizarea admiterii

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor

Angajați

Regulamentul de ordine interioară / organizare și funcționare

Metodologia privind evaluarea didactică și științifică a cadrelor didactice

Metodologie privind normarea si activitatile aferente posturilor didactice

Metodologia de recunoaştere a funcţiei didactice

Solicitarea pentru recunoașterea funcției didactice obținute în străinătate se poate depune și on-line, prin Punctul de Contact Unic electronic aici.

Metodologia de recunoaştere a diplomei de doctor

Solicitarea pentru recunoașterea diplomei de doctor se poate depune și on-line, prin Punctul de Contact Unic electronic aici.