Donate
[wpml_language_selector_widget]

Blog #1

 

 

UEO – trecut, prezent și viitor

Interviu cu rectorul UEO, prof. univ. dr. Paul Negruț

 

Universitatea Emanuel a fost înființată ca răspuns al Dumnezeului suveran la rugăciunile fierbinți ale creștinilor români de pretutindeni. De-a lungul anilor, universitatea și-a continuat existența prin providența lui Dumnezeu, în mijlocul transformărilor și dificultăților prin care a trecut.

Care sunt transformările majore prin care a trecut Universitatea Emanuel în cei treizeci de ani de existență? În ce fel sunt diferiți studenții de azi față de cei de acum 30 de ani? Cum sunt echipați profesorii universității să predea unei noi generații de studenți?

R: În acești 30 de ani de existență, Universitatea Emanuel a trecut prin mai multe etape, atât din perspectiva resurselor umane și materiale, cât și din perspectiva acreditării. În anul 1990, în atmosfera trezirii spirituale care a început în timpul slujirii fratelui Liviu Olah ca păstor al Bisericii Baptiste nr. 2 din Oradea (azi Biserica Baptistă Emanuel) și care a continuat să-și lase amprenta asupra generațiilor următoare, am înființat, sub autoritatea bisericii, Institutul Biblic Emanuel. Pornind de la experiența studiilor teologice neoficiale din vremea comunistă, cunoscute sub numele de „Școala prorocilor”, împreună cu păstorii Bisericii Baptiste nr. 2 și câțiva colaboratori, am deschis Institutul Biblic cu 68 de studenți.

Cursurile s-au desfășurat în sala și în anexele bisericii de pe străzile Simion Bărnuțiu și Roșiori. În anii următori, Institutul și-a diversificat oferta educațională cu programe de studii de licență în Teologie, Didactică, Muzică bisericească, Asistență socială și Litere. Din anul 1993, odată cu apariția legii privind acreditarea instituțiilor din învățământul superior, Institutul Biblic a trecut prin toate etapele acreditării. Acest proces a generat restructurări majore la nivelul corpului profesoral și investiții susținute pentru dezvoltarea bazei materiale și a infrastructurii institutului. Pe măsură ce domeniile de studiu și școala ca instituție s-au aliniat standardelor de acreditare, Institutul Biblic s-a transformat în Universitatea Emanuel din Oradea.

Astfel că, începând din anul 2002, Universitatea Emanuel din Oradea a primit acreditarea instituțională ca universitate baptistă particulară, iar din anul 2009, în urma procesului de evaluare academică, a primit din partea Agenției Române de Asigurare a Calității calificativul Grad de încredere ridicat, devenind, astfel, prima și – până în prezent – singura universitate baptistă acreditată din Europa. Prin harul lui Dumnezeu, Universitatea Emanuel funcționează cu două facultăți, șase programe de licență, patru programe de master și un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în teologie practică.

În ce privește studenții, trebuie să precizăm faptul că fiecare generație are specificul ei. Studenții anilor ’90 s-au născut și au copilărit sub opresiunea comunistă. Pentru ei, studiile universitare într-o universitate creștină au însemnat o schimbare majoră de paradigmă, anume trecerea de la „întuneric” la „lumină”. Acele generații au fost marcate de pasiunea de a experimenta și transmite lumina Evangheliei în societatea care căuta drumul spre viitor, în contextul libertății politice și a golului spiritual lăsat de ateismul comunist.

Generațiile care s-au născut și au crescut după 1990 sunt orientate spre dimensiunea experiențială a credinței. Din cauza faptului că nu au avut parte de experiențele luptei dintre așa-zisa știință comunistă și credința creștină, sunt atrași spre experiențe predominant emoționale. În contextul acestei schimbări de paradigmă, profesorii sunt chemați să-i ajute să-și stabilească în mod corect prioritățile și să deosebească experiențele autentice de cele înșelătoare în ce privește studiul, relațiile, atașamentul, spațiul virtual sau apartenența eclezială.

Cu siguranță că, de-a lungul anilor, Universitatea Emanuel a trecut prin situații dificile din punct de vedere financiar și administrativ. Cu toate acestea, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a purtat de grijă de toate nevoile universității, adesea în cele mai surprinzătoare moduri. Vă rugăm să prezentați una dintre numeroasele experiențe din istoria universității în care ați fost martorul providenței lui Dumnezeu.

R: După cum știți, Universitatea Emanuel nu primește subvenții de la stat, ci își desfășoară activitatea cu resursele pe care Dumnezeu i le oferă prin bisericile, familiile și persoanele care cred în lucrarea de pregătire a tinerilor care aleg să studieze la universitatea noastră. Prin harul lui Dumnezeu, beneficiem de sprijin atât din țară, cât și din străinătate. Pentru a putea asigura finanțarea, este important să ne întâlnim periodic cu oameni care cred în lucrarea lui Dumnezeu de la universitate. În aceste întâlniri, atât în țară cât și în străinătate, încerc să le explic oamenilor ceea ce se întâmplă la Universitatea Emanuel, care este impactul acestei școli asupra studenților și asupra lucrării lui Dumnezeu, în general, în țară și peste hotare.

Fiind într-o asemenea călătorie în Statele Unite, unde am întâlnit oameni cu resurse materiale deosebite, am fost surprins de faptul că niciunul dintre ei nu a reacționat cu interes față de Universitatea Emanuel. Așa că m-am întors din Statele Unite fără niciun fel de răspuns aparent și îmi puneam tot felul de întrebări: „Ce vrea Dumnezeu să ne învețe?”; „Este ceva în neregulă?”; „Trebuie să clarificăm anumite lucruri în viețile noastre sau în viața școlii?” M-am întors în țară copleșit de astfel de gânduri, conștient că se apropie finalul de lună, când trebuie să plătim utilitățile, salariile, bursele și așa mai departe. Surpriza a fost că, după revenirea în țară, biroul Rectorat a primit un apel telefonic din partea unei femei credincioase dintr-o altă parte a României, care a cerut detalii despre contul bancar al universității ca să facă un transfer. Când a fost întrebată despre ce este vorba, nu ne-a venit să credem; suma pe care această soră o avea pe inimă pentru Universitatea Emanuel a fost dincolo de imaginația noastră. Întrebată cum a auzit de noi, femeia a răspuns că a ascultat o predică din care a înțeles câte ceva despre lucrarea lui Dumnezeu din universitate.

Astfel, a vândut câteva parcele din pământul moștenit de la părinți și a dorit să facă o donație Universității Emanuel. Când trăiești o asemenea experiență – vii de la întâlniri cu bogătașii lumii din America și te surprinde Dumnezeu printr-o femeie credincioasă în vârstă din România, pe care nici măcar nu am întâlnit-o personal ca să-i pot explica lucrarea de la UEO – ești copleșit de providența lui Dumnezeu. Aceasta este doar una dintre multele experiențe care confirmă adevărul cu privire la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în acești treizeci de ani.

Anul 2021 a marcat o nouă evaluare externă a Universității Emanuel din partea ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior). Care sunt oportunitățile și provocările pe care le prezintă o astfel de evaluare pentru universitate?

R: Toate universitățile acreditate din România sunt supuse unui proces de evaluare periodică. Odată la cinci ani, toate universitățile și toate programele pe care le desfășoară o universitate sunt evaluate, atât programele de licență, cât și cele de master și de doctorat. Aceste evaluări sunt deosebit de aspre și meticuloase; experții ARACIS verifică absolut toate aspectele, de la cele academice – cu tot ce presupune o activitate academică în școală: calificativele profesorilor, publicațiile acestora, activitatea de cercetare, materialele de curs, fișele disciplinelor – până la modul în care funcționează universitatea, inclusiv aspectele administrative. Cu alte cuvinte, nu rămâne piatră neîntoarsă atunci când vin experții ARACIS. Pregătirea pentru o asemenea evaluare este deosebit de laborioasă; trebuie să ai toate documentele procesate și organizate în așa fel încât orice afirmație să poată fi justificată cu documente. Așadar, în 2021 am avut o evaluare instituțională (Universitatea Emanuel ca instituție) și o evaluare a programelor de licență în Teologie pastorală, Litere, Management, Informatică economică și urmează programul de licență în Asistență socială. Toate aceste evaluări ne confruntă cu standardele stabilite pentru toate universitățile din România.

În urma evaluării, ARACIS decide unde este așezată universitatea. Sunt trei calificative ale acreditării universităților din România: Încredere limitată, Încredere și Grad de încredere ridicat. Din 2009, Universitatea Emanuel este acreditată cu calificativul „Grad de încredere ridicat”. Aceasta înseamnă că, în ansamblul instituțiilor de învățământ superior din România, Universitatea Emanuel este situată în eșalonul de sus. Standardele Universității Emanuel sunt standarde de încredere ridicată. Diploma pe care o emite Universitatea Emanuel poartă amprenta acestui calificativ, a mărturiei standardelor pe care le urmărește și le aplică universitatea.

În ce măsură sunt aceste evaluări motiv de bucurie sau de îngrijorare? Pe de o parte, trebuie să fii mereu preocupat să păstrezi standardele ridicate. Pe de altă parte, după ce a trecut evaluarea și constați că lucrurile care se întâmplă aici sunt așezate pe o treaptă superioară, este un motiv de bucurie datorită mărturiei frumoase a unei școli creștine care demonstrează că tot ceea ce facem este pentru slava lui Dumnezeu cu integritate, excelență și pasiune.

Care sunt planurile în ce privește dezvoltarea Universității Emanuel și înființarea unor programe și specializări noi?

R: Când ne uităm spre viitor, avem în vedere două aspecte importante, și anume consolidarea și dezvoltarea. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Universitatea Emanuel continuă să consolideze ceea ce are atât din punct de vedere academic, al deprinderilor pe care le cultivă în studenți, cât și din punct de vedere misionar, al slujbei noastre de a fi sare și lumină.

De aceea, toate programele pe care le are Universitatea Emanuel îi pregătesc pe studenții noștri să meargă în societate, în țară și peste hotare, ca oameni care Îl cunosc pe Hristos, care au trăit miracolul nașterii din nou și care duc altora această mireasmă a Evangheliei. Dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, Universitatea Emanuel și-ar pierde menirea pentru care a fost înființată. Prin urmare, primul scop este consolidarea a ceea ce avem, pe toate aceste coordonate.

În al doilea rând, vorbim despre dezvoltarea pe verticală, adică dezvoltarea sau pornirea acelor programe care duc mai departe nivelurile de studii pe care le avem – respectiv cele de licență și masterat. În ce privește domeniul teologie, am început deja un program de studii doctorale în teologie, în parteneriat cu Mid-America Baptist Theological Seminary. Acum ne uităm la celelalte specializări pe care le avem, ca să vedem cum putem să le dezvoltăm pe verticală, oferind studii de masterat sau doctorat. În dezvoltarea aceasta este nevoie de resurse umane, anume de profesori care au abilitarea de a fi coordonatori de doctorat. De asemenea, este nevoie de resurse de cercetare adecvate, de acces la biblioteci online, la jurnale de mare ținută, pentru ca studenții acestor programe să-și poată efectua cercetarea academică.

În final, în ce privește dezvoltarea pe orizontală, avem în vedere adăugarea de noi programe și specializări. În primul rând, dorim să extindem oferta educațională a Universității Emanuel prin programe online. Lumea a devenit un sat global, iar românii sunt împrăștiați pe toate meridianele lumii. Nu toți vor putea veni să petreacă între trei și șase ani în campusul Universității Emanuel să studieze. Acreditarea programelor online oferă studenților această posibilitate de a începe sau de a-și continua studiile, în funcție de nivelul la care se află. De asemenea, ne gândim la dezvoltarea unor noi specializări, atât la Facultatea de Teologie cât și la Facultatea de Management. Ne uităm la resursele umane și la resursele materiale, la infrastructură și, la vremea potrivită, vom anunța care sunt specializările cu care pornim la drum.

Toate lucrurile de sub soare își au vremea lor și Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Așadar, îi invităm pe toți cei interesați de oferta educațională a Universității Emanuel să viziteze frecvent pagina web a universității și publicațiile acesteia și, mai ales, îi invităm să ne viziteze.