Donate
[wpml_language_selector_widget]

Pasul 1

Taxa de înscriere este de 100 de lei.

Taxa achitată nu se restituie.

Taxa se poate plăti

  • prin transfer bancar în contul Universității Emanuel din Oradea

RO93 BACX 0000 0030 0686 1000 deschis la UniCredit Bank S.A.;

codul de identificare al băncii (BIC) este BACXROBU;

Codul Fiscal al universității este 4208595.

  • la casieria Universității Emanuel din Oradea, Str. Nufărului 87.

Pentru o identificare corectă și validarea înscrierii, pe ordinul de plată trebuie să apară următoarele informații:

  • Titular cont – Universitatea Emanuel din Oradea, CF 4208595
  • Număr cont – RO93 BACX 0000 0030 0686 1000
  • Suma – 100 lei – reprezintă taxă admitere Facultatea … (de Teologie sau de Management), licență / master, specializarea …
  • NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

ÎNAPOI