Donate
[wpml_language_selector_widget]

Evaluări periodice

Universitatea Emanuel din Oradea este integrată în sistemul național de învățământ superior și funcționează sub autoritatea și cu recunoașterea Ministerului Educației din România.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, fiecare universitate acreditată din România este supusă procesului de evaluare externă din cinci în cinci ani. În anul 2021, Universitatea Emanuel din Oradea a fost evaluată extern de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), membră cu drepturi depline a ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) – https://www.aracis.ro/ 

Obiectivele principale ale evaluării, aşa cum au fost menţionate în raport, s-au concentrat pe examinarea conţinutului şi calităţii procesului educativ, a programelor de studiu, cercetarea ştiinţifică, structurile de conducere academice, instituţionale, administrativ-financiare şi manageriale, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, relaţia cu angajatorii şi cu alte universităţi din ţară şi străinătate.
Rezultatul procesului de evaluare externă a universităţilor se materializează în: a) menţinerea sau pierderea acreditării, şi b) poziţionarea universităţii în ierarhia universităţilor acreditate din România în funcţie de calificativul obţinut – “încredere limitată”, “încredere” sau “grad de încredere ridicat”.

În şedinta Consiliului ARACIS din data de 27.01.2022, în urma analizării şi validării Raportului de evaluare externă a calităţii, Universităţii Emanuel din Oradea i s-a acordat calificativul “grad de încredere ridicat.”

Universitatea Emanuel din Oradea a fost evaluată extern, în anul 2013, de către Institutional Evaluation Programme (IEP), în cadrul proiectului “Performance in Research, Performance in Teaching – Quality, Diversity, and Innovation in Romanian Universities”, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Institutional Evaluation Programme (IEP) este parte a Asociației Universităților Europene (European University Association – EUA), membră cu drepturi depline în Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) și înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

Raportul evaluării instituționale poate fi consultat pe site-ul Universității Emanuel din Oradea.