Donate
[wpml_language_selector_widget]

Blog #17

„Cântați-ne câteva din cântările Sionului”- Ps. 137:3b

Autor: DAVID FRĂȚILĂ

 

A doua carte pe lângă Biblie folosită de credincioșii baptiști din România este cartea de cântări. Prima carte de cântări a fost tipărită în anul 1897, fiind editată de Gheorghe Șimonca. Aceasta a purtat denumirea de Cântările Sionului și cuprindea 200 de cântări[1], traduse într-un „limbaj transilvănian.”[2] Denumirea aceasta a cărților de cântări s-a păstrat până în anul 1941, când datorită situației politice din România a fost schimbată în Cântările Evangheliei.

În perioada interbelică, cărțile de cântări au fost tipărite atât la nivelul uniunii baptiste, cât și la nivelul comunităților. Astfel, Comunitatea Bisericească Baptistă Română din Oradea a contribuit la patrimoniul literaturii baptiste cu două ediții a cărții de cântări, Cântările Sionului, tipărite în anii 1932 și 1941. Ediția din anul 1941 este ultima care poartă această denumire și de asemenea ultima tipărită la nivelul unei comunități teritoriale.

Ediția din anul 1932

În anul 1932, cărțile de cântări au fost publicate la tipografia Mercur din Oradea, având la bază ediția din anul 1926. Un rol important în editarea acestei cărți l-a avut pastorul Petru Balc.

Aceasta cuprindea 595 de cântări împărțite în 38 de categorii, după cum urmează: cântări de laudă, mulțumire, rugăciune, serviciul divin, Cuvântul Domnului, misiune, chemare, celor ce caută îndurare, îndreptare/bucurie, mângâiere/încredere, îmbărbătare/priveghere, starea miluită, pe urma lui Isus, Christos ne este toate, lupta sufletească, iubire de frați, Sionul Domnului, orânduire de lucrători, sfătuire, despărțire, Ziua Domnului, botez, Cina Domnului, Nașterea Domnului, Anul Nou, umblarea lui Christos pe pământ, suferințele lui Isus, Învierea Domnului Isus, Înălțarea Domnului, lucrarea Duhului Sfânt, căsătorie, la bolnavi, înmormântare, Venirea Domnului, Patria fericirii, școala duminicală, diferite ocaziuni ale zile (dimineața, la masă, seara), cântări diferite.[3]

Un aspect important al acestei ediții a cărții de cântări este includerea la final a imnului regal Trăiască Regele, fiind astfel cântarea cu numărul 595. După înlăturarea monarhiei din România, cântarea aceasta a fost tăiată cu creionul în unele cărți.

În anul 1935, cartea de cântări tipărită la Alba Iulia a fost sursa principală pentru cea tipărită de Comunitatea Bisericească Baptistă Alba Iulia. Astfel, comitetul de redacție al ediției din anul 1935 afirmă că „am retipărit frumoasa colecțiune de ’Cântările Sionului’ după ediția V. retipărită în anul 1930 de Comunitatea B.B.R. Oradea.”[4] Informația cu privire la anul 1930 este eronată, deoarece în Oradea, cartea de cântări a fost tipărită în anul 1932, iar așezarea acesteia în pagină este identică cu cea tipărită în anul 1935.

Ediția din anul 1941

În vara anului 1941 a fost tipărită ultima ediție din România a cărților de cântări sub denumirea Cântările Sionului. Această denumirea a fost înlocuită datorită mișcării antisemite din aceea vreme. În prefața acesteia, comitetul de redacție oferă următoarele lămuriri legate de această carte de cântări:

Răspunzând cererilor stăruitoare a fraților și executând hotărârea Comitetului Comunității noastre, punem la dispoziția frățietății această nouă ediție a cărții „Cântările Sionului”, cu sinceră dorință și rugăciune, ca Domnul să binecuvinteze pe toți aceia cari prin aceste cântări și imnuri vor să mărească pe Atotputernicul Dumnezeu, întru Isus Christos, Domnul Nostru.[5]

 

 Lumina: Revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea, 2/1932, p.8

 

 Lumina: Revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea, 4/1932, p.4

 

 Lumina: Revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea, 3/1932, p.8

 

 Lumina: Revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea, 1/1932, p.7

 

 

 

[1] Alexa Popovici, Istoria baptiștilor din România: 1856-1989 (Oradea: Făclia; Editura Universității Emanuel din Oradea, 2007), 233.

[2] Livius Ban, Cântarea la închinare: o privire asupra cântării creștine (Arad: Carmel Print, 2022), 154.

[3] Cântările Sionului: Colecțiune de cântări spirituale pentru adunările creștine (Oradea: Comunitatea Bisericească Baptistă Române din Oradea, 1932), 294.

[4] Cântările Sionului. Colecțiune de cântări spirituale pentru adunările creștine: Ediția VI revăzută și îmbunătățită (Alba-Iulia: Comunitatea Bisericească Baptistă Română Alba-Iulia, 1935), 3.

[5] Cântările Sionului. Colecțiune de cântări spirituale pentru adunările creștine (Nagyvárad: Comunitatea Bisericească Baptistă Română Nagyvárad, 1941).