Donate
[wpml_language_selector_widget]

Master în Teologie pastorală și misiologie

La Teologie pastorală și misiologie UEO se pregătesc și se echipează noile generații de păstori, misionari și profesori cu scopul de a împlini marea trimitere. Un program oferit celor care au auzit chemarea Domnului la lucrare și sunt gata să plătească prețul uceniciei lor

Teologie? Cine se mai ocupă acum de astfel de lucruri? Asta întreabă prietenii tăi, nu-i așa? Tot prietenii tăi însă au aceleași întrebări ca tine: pentru ce merită să trăiești? pentru ce merită să mori? cine ești? încotro te îndrepți? ce te motivează? ce îți dă putere? ce anume îți va da pace pe patul morții? Sunt întrebări fundamentale la care încearcă să răspundă muzica pe care o ascultă ei, filmele pe care le văd ei, sunt întrebări la care, dacă nu găsesc răspuns, iau drogurile pe care le iau ei. Orice sistem filozofic sau teologic trebuie să dea socoteală de aceste întrebări. Ești înfometat după aceste răspunsuri, vrei să îi ajuți și pe alții să își găsească drumul spiritual? Studiile teologice sunt primii pași în această lungă și fascinantă călătorie.

 

Misiunea și obiectivele programului de studii de master:

Programul de Master în Teologie pastorală şi misiologie oferă posibilitatea specializării pe linia pastoratului, printr-o ofertă de cursuri care urmăresc să aprofundeze cunoştinţele generale dobândite pe parcursul anilor de studii. Cursurile vor acoperi o arie teoretică şi practică gândită specific pentru pastori sau persoane implicate eclesial care doresc o perioadă de perfecţionare.

Obiectivele programului de studii de master: Acest program se înscrie în strategia pe termen lung a Cultului Creştin Baptist din România de a pregăti pastori bine educaţi din punct de vedere academic, buni cunoscători a celor mai noi şi eficiente metode de comunicare, precum şi buni analişti ai societăţii româneşti contemporane.

Programul de studii oferă atât competențe profesionale cât și transversale relevante. Astfel, competențele profesionale și transversale, dar și aptitudinile pe care le vor dobândi în cadrul acestui program de studii, le vor deschide studenților varii posibilități de inserție profesională după promovarea examenului de master în Teologie.

 

> detalii admitere

 

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Identificarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi paradigmelor misionare; explicarea necesităţii propovăduirii misionare, în societatea postmodernă secularizată; aplicarea eficientă a metodelor şi strategiilor misionare de bază, în scopul cultivării calităţilor misionarului; adaptarea tipurilor, stilurilor şi modalităţilor discursive în contexte culturale diferite; interpretarea dogmelor, învăţăturilor, conceptelor şi afirmaţiilor teologice, în context interconfesional, interreligios și intercultural; descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice teologiei dogmatice, istorice şi istoriei religiilor; interpretarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor fundamentale în domeniu; explicarea doctrinară specifică actelor de cult baptiste; rezolvarea optimă a unor situaţii specifice activităţii profesionale, aplicând principii şi metode relevante pentru slujirea pastoral-misionară.
  • Transversale: Dezvoltarea abilităților eclesiale pentru a realiza pastorația în context contemporan; dezvoltarea și conturarea unei paradigme hermeneutice înrădăcinată în context istoric și dogmatic; dezvoltarea abilităților academice pentru elaborarea și publicarea lucrărilor teologice; înțelegerea biblică a provocărilor pastorale în context postmodern și în contextul istoric al misiunilor creștine și al trezirilor spirituale; cultivarea unor deprinderi de consiliere în situații de criză.

 

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de master: Teolog, cadru didactic în învățământul liceal (cu condiția absolvirii modulului DPPD), pastor paroh în bisericile creştine din spaţiul evanghelic, predicator în comunităţile neoprotestante, misionar, evanghelist, învăţător biblic, editor sau producător de text teologic în mass-media specifică, consilier culte, secretar culte, președinte culte, inspector culte.

Master în Teologie pastorală și misiologie