Donate
[wpml_language_selector_widget]

Master în Asistență socială și consilierea familiei în comunitate

La Asistență socială UEO se pregătesc și se echipează noile generații de asistenți sociali cu scopul de a împlini marea trimitere. Un program ce necesită un nivel ridicat de dedicare vocațională. Fii gata nu doar de cursuri ci și de multă practică.

Suntem izolați. Fiecare în lumea lui. Empatia este o caracteristică pe cale de dispariție, dacă pornim de la presupoziții darwiniste. Dacă presupunem că evoluăm-involuăm în funcție de condițiile de mediu, atunci mila, preocuparea, atenția la nevoile aproapelui, toate acestea vor fi cu totul dispărute în mai puțin de 30 de ani. Noi credem că tinerii au inimă și dragoste, dar acestea au fost sufocate de ”mersul veacului în care trăim”. Sunt lucruri care se pot recupera. Empatia, și aceasta cultivată și administrată profesional și profesionist, poate schimba preajma noastră. În Universitatea Emanuel studenții noștri nu învață doar grija pentru aproapele cu metode bine studiate, ci devin ucenici care Îl prezintă pe Cristos celor care au nevoi sufletești în primul rând și apoi nevoi sociale și materiale. 

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTER  

Programul de Master în Asistență socială și consilierea familiilor în comunitate se înscrie în strategia pe termen lung a Cultului Creştin Baptist din România precum şi misiunii acesteia vizeazând formarea de profesionişti în domeniul socio-uman, competitivi la nivelul standardelor comunităţilor ştiinţifice contemporane și care să integreze abordarea teologică a specialității, contribuind astfel la dezvoltarea comunității, a familiei și a practicii asistenței sociale.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTER

Programul de Master Asistență socială și consilierea familiei în comunitate își propune să atingă obiective care vizează dimensiunea academic­ă-didactică, de cercetare şi misionară, vizând pregătirea de specialiști pentru comunitățile din România şi din străinătate, ce includ familiile cu diferite nevoi specifice vârstei și/sau contextului social, prin crearea unui sistem de competențe necesare desfășurării activităților sociale și de consiliere.

> detalii admitere

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Competența de a crea și a analiza baze de date folosind instrumentele specifice cercetării sociale; competența de a proiecta, de a implementa o cercetare în ştiinţele sociale și de a interpreta critic rezultatele cercetărilor sociale; competența de a consilia persoanele în diferite etape de viață în context familial; competența de a oferi consiliere primară în situații de risc; elaborarea, implementarea şi monitorizarea intervenţiei sociale atât la nivel individual, cât şi de grup şi comunitar; competența de mediere și negociere; abilități de lobby și advocacy; 

 

  • Transversale: Aplicarea valorilor şi principiilor deontologice specifice consilierii în context familial; planificarea şi organizarea activității de consiliere în vederea îmbunătățirii climatului familial; autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica mediului organizaţional şi a pieţei forţei de muncă; însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare. 

 

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de master:

Titularul unui master în Asistența Socială și Consilierea Familiei în Comunitate poate lucra ca asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii, cum ar fi: copii, familii, minorităţi etnice, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost, etc. Asistentul social poate deveni angajatul unei instituţii guvernamentale sau al unor organizaţii nonguvernamentale ca specialist în asistență socială și consiliere.

.
Master în Programe și proiecte comunitare în asistență socială