Donate
[wpml_language_selector_widget]

Licență Management

La Management UEO se pregătesc și se echipează noile generații de economiști și oameni de afaceri cu scopul de a împlini marea trimitere. Aici studenții sunt echipați să fie sare și lumină în lumea afacerilor, implicându-se în soluționarea problemelor contemporane și împlinind planul evanghelistic al lui Dumnezeu. 

”Nu învăț! Nu trebuie să învăț! Mă duc să fac bani! Bani adevărați! Facultatea este o pierdere de timp!” Așa crezi? Greșești amarnic. Da, s-ar putea să dai de bani rapid. Puțini și se vor duce repede. Problema unui tânăr nu este să facă bani, problema mai delicată și complicată este să știi ce să faci cu ei, cum să îi cheltuiești, pe ce? Cum să îi investești, pentru a-i multiplica! Aceste lucruri nu se învață de unul singur. Un proverb evreiesc spune: ”fiecare autodidact își va da seama la un moment dat că a avut un profesor prost”. Nu, nu te poți descurca singur într-o lume care evoluează sub ochii tăi. Pentru a face afaceri este nevoie de școală. Pentru a face afaceri curate este nevoie de o altfel de școală. Universitatea Emanuel, credem noi, reprezintă o astfel de alternativă, în care înveți nu numai cum să faci bani, ci mai ales cum să îi investești, precum cei înțelepți din pilda talanților, să înveți să devii un creator de bunăstare pentru alții, și să faci ceea ce faci bine și corect, în lumina principiilor iudeo-creștine.

> detalii admitere

 

Ce diplomă obțin și la ce îmi folosește?

  • Diplomă acordată: Licență în științe economice

 

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Înțelegerea felului în care sunt organizate diferitele instituții (organizații non-profit, companii etc.); abilități în eficientizarea lucrurilor, proceselor; identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT; abilități în gestionarea clienților/ beneficiarilor, resurselor, producției, financiară, resurse umane, furnizorilor; elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei; elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi); identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare; înțelegerea complexității, interacțiunilor și modului de organizare la nivel macroeconomic a instituțiilor statului, instituții internaționale; abilități și competențe în managementul de proiect; conturarea abilităților de leadership și motivație a angajaților; abilități manageriale a proiectelor antreprenoriale/ intraprenoriale; fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă); utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.
  • Transversale: Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă cu integritate; identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare; însușirea/ajustarea/conturarea unei atitudini și mentalități; abilități de comunicare verbală/scrisă și prezentare publică; abilități de gestionare a resurselor, inclusiv a propriului timp.

 

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de licență: Titularul unei licenţe în management poate lucra ca manager sau conducător de instituţie în cadrul unor organizaţii non-profit sau comerciale. Economistul poate deveni angajatul unei instituţii guvernamentale (Primărie, Consiliu, spitale, şcoli, poliție, instituții de cercetare etc.), al unor organizaţii non-guvernamentale (fundații, asociații, biserici, organisme internaţionale, cabinete), cât şi al unor companii locale, naţionale sau multinaţionale (producătoare, comerţ, consultanţă, financiare) sau al unor departamente ale acestora; administrator societate comercială; asistent director; consultant în management.

Licenta Management