Donate

Concurs posturi didactice

Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante – click pentru detalii

HOTĂRÂRE nr. 457 din 4 mai 2011 (*actualizată*) privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior (actualizată până la data de 11 februarie 2013*)

Arhivă documente

OMEN nr. 6129/20.12.2016

Standarde minimale – Anexa nr. 2 Comisia de Informatica

Standarde minimale – Anexa nr. 15 Comisia Calculatoare

Standarde minimale – Anexa nr. 25 Comisia de Sociologie

Standarde minimale – Anexa nr. 27 Comisia de Științe economice

Standarde minimale – Anexa nr. 28 Comisia de Psihologie

Standarde minimale – Anexa nr. 29 Comisia de Filologie

Standarde minimale – Anexa nr. 32 Comisia de Teologie

Standarde minimale – Anexa nr. 35 Comisia de arte Domeniul Muzică

Semestrul al II-lea, an universitar 2022 – 2023

MO Partea a III-a nr. 153/24.04.2023 – click pentru detalii

Anunț – click pentru detalii

Calendarul desfășurării concursurilor – click pentru detalii

Decizie de numire a comisiilor de concurs – click pentru detalii

MO Partea a III-a nr. 182/08.05.2023 – click pentru detalii
 

Descrierea posturilor

Departamentul de Teologie, Muzică şi Ştiinţe Socio-umane

Postul 10 – conferențiar – detalii română, detalii engleză

Postul 11 – conferențiar – detalii română, detalii engleză

 

Datele de desfășurare a concursurilor

Departamentul de Teologie, Muzică şi Ştiinţe Socio-umane

Postul 10 – conferențiar: 12 iulie 2023, orele 11:00

Postul 11 – conferențiar: 12 iulie 2023, orele 12:00

 

Candidații înscriși la concurs pentru semestrul al II-lea, an universitar 2022 – 2023

Departamentul de Teologie, Muzică şi Ştiinţe Socio-umane

Candidatul înscris la concurs poziția 10 – Conferențiar

Lector univ. dr. Ilie Ioan SORIȚĂU

(1) CV – click pentru detalii.
(2) Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității – click pentru detalii.
(3) Lista de lucrări – click pentru detalii.

Candidatul înscris la concurs poziția 11 – Conferențiar

Lector univ. dr. Dorin Adrian GIORGIOV

(1) CV – click pentru detalii.
(2) Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității – click pentru detalii.
(3) Lista de lucrări – click pentru detalii.

 

Rezultatul concursului pentru posturile din semestrul al II-lea, an 2022-2023

Rezultatele concursului

 
 
 
Concurs posturi didactice