Donate

Alegeri 2019-2020

Calendarul alegerilor rectorului Universității Emanuel din Oradea se modifică și va avea următorul conținut:

 

Nr. crt  Activitate  Data / Interval
1  Aprobarea în Senat a Calendarului alegerilor  23.07.2019
 2  Depunerea la Rectorat a candidaturilor pentru funcția de rector  03.02.2020-12.03.2020
 3  Audierea candidaților pentru funcţia de rector în plenul Senatului (în ședință online)  22.06.2020
 4  Alegerea Rectorului  29.06.2020
 5  Validarea alegerii Rectorului de către Senatul universitar (în ședință online)  02.07.2020

Aprobat în ședința Senatului Universității Emanuel din Oradea din data de 18 mai 2020.

 

 

Nr. crt  Activitate  Data / Interval
 1  Aprobarea în Senat a Calendarului alegerilor  23.07.2019
 2  Dezbateri publice pentru informarea comunității academice 25.07.2019 12.09.2019
 3  Declanşarea alegerilor 19.09.2019
 4  Referendum pentru stabilirea modului de alegere a Rectorului 19.09.2019
 5  Validarea de către Senatul universitar a rezultatelor referendumului pentru stabilirea modului de alegere a Rectorului  20.09.2019
 6  Depunerea candidaturilor pentru Directorii de departamente  23.09.2019-07.10.2019
 7  Alegeri la nivelul departamentelor  09.10.2019-10.10.2019
 8  Validarea alegerilor la nivelul departamentelor de către Consiliile facultăţilor şi Senatul universitar  11.10.2019
 9  Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în Consiliile facultăților  14.10.2019-15.10.2019
 10  Alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere  16.10.2019
 11  Alegerea Senatului universitar  17.10.2019
 12  Validarea alegerilor Consiliilor facultăţilor, a alegerilor Senatului. Constituirea noului Senat şi alegerea Președintelui Senatului  18.10.2019
 13  Depunerea la Rectorat a candidaturilor pentru funcția de rector  03.02.2020-12.03.2020
 14 Audierea candidaților pentru funcţia de rector în plenul Senatului și emiterea avizelor Bordului de Garanți 17.03.2020
 15 Alegerea Rectorului 24.03.2020
 16 Validarea alegerii Rectorului de către Senatul universitar 27.03.2020
     

Aprobat în ședința Senatului Universității Emanuel din Oradea din data de 23 iulie 2019.