Donate
[wpml_language_selector_widget]

Master în Programe și proiecte comunitare în asistență socială

La Asistență socială UEO se pregătesc și se echipează noile generații de asistenți sociali cu scopul de a împlini marea trimitere. Un program ce necesită un nivel ridicat de dedicare vocațională. Fii gata nu doar de cursuri ci și de multă practică.

Suntem izolați. Fiecare în lumea lui. Empatia este o caracteristică pe cale de dispariție, dacă pornim de la presupoziții darwiniste. Dacă presupunem că evoluăm-involuăm în funcție de condițiile de mediu, atunci mila, preocuparea, atenția la nevoile aproapelui, toate acestea vor fi cu totul dispărute în mai puțin de 30 de ani. Noi credem că tinerii au inimă și dragoste, dar acestea au fost sufocate de ”mersul veacului în care trăim”. Sunt lucruri care se pot recupera. Empatia, și aceasta cultivată și administrată profesional și profesionist, poate schimba preajma noastră. În Universitatea Emanuel studenții noștri nu învață doar grija pentru aproapele cu metode bine studiate, ci devin ucenici care Îl prezintă pe Cristos celor care au nevoi sufletești în primul rând și apoi nevoi sociale și materiale. 

> detalii admitere

 

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Realizarea unor diagnoze pe diferite dimensiuni ale vieții sociale inclusiv sistemul de servicii și programe sociale; competența de a elabora baze de date folosind instrumentele specifice cercetării sociale; competența de a proiecta, de a implementa o cercetare în ştiinţele sociale și de a interpreta critic rezultatele cercetărilor sociale; competența de a elabora cereri de finanțare și de a conduce programe și proiecte sociale; elaborarea, implementarea şi monitorizarea intervenţiei sociale și dezvoltării atât la nivel individual, cât şi de grup şi comunitar; competența de a oferi consiliere primară în situații de risc; capacitatea de management al serviciilor sociale; competența de mediere și negociere; abilități de lobby și advocacy; competența de instrumentare a cazuisticii sociale.
  • Transversale: Aplicarea valorilor şi principiilor deontologice specifice managementului resurselor umane; planificarea şi organizarea resurselor umane în vederea eficientizării activităţii de grup; autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica mediului organizaţional şi a pieţei forţei de muncă; însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare.

 

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de master: Titularul unui master în Programe și proiecte comunitare în asistenţă socială poate lucra ca asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii, cum ar fi: copii, minorităţi etnice, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost etc. Asistentul social poate deveni angajatul unei instituţii guvernamentale sau al unor organizaţii nonguvernamentale ca expert evaluator al programelor sociale, consultant și manager în elaborarea unor cereri de finanţare a programelor sociale, director de programe și proiecte sociale și trainer în cadrul programelor de instruire şi formare personală pentru domeniul serviciilor sociale.

.
Master în Programe și proiecte comunitare în asistență socială