Donate
[wpml_language_selector_widget]

Licență Teologie baptistă pastorală

La Teologie pastorală UEO se pregătesc și se echipează noile generații de păstori, misionari și profesori cu scopul de a împlini marea trimitere. Un program oferit celor care au auzit chemarea Domnului la lucrare și sunt gata să plătească prețul uceniciei lor.

Teologie? Cine se mai ocupă acum de astfel de lucruri? Asta întreabă prietenii tăi, nu-i așa? Tot prietenii tăi însă au aceleași întrebări ca tine: pentru ce merită să trăiești? pentru ce merită să mori? cine ești? încotro te îndrepți? ce te motivează? ce îți dă putere? ce anume îți va da pace pe patul morții? Sunt întrebări fundamentale la care încearcă să răspundă muzica pe care o ascultă ei, filmele pe care le văd ei, sunt întrebări la care, dacă nu găsesc răspuns, iau drogurile pe care le iau ei. Orice sistem filozofic sau teologic trebuie să dea socoteală de aceste întrebări. Ești înfometat după aceste răspunsuri, vrei să îi ajuți și pe alții să își găsească drumul spiritual? Studiile teologice sunt primii pași în această lungă și fascinantă călătorie.

> detalii admitere

 

Ce diplomă obțin și la ce îmi folosește?

  • Diploma acordată: Licenţă în Teologie

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei evanghelice baptiste, în spiritul respectului pentru alte culte religioase; proiectarea şi elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre (expunere verbală şi scrisă); enunţarea corectă a doctrinei Cultului Creştin Baptist, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru consolidarea credinței; pastoraţia eficientă a credincioşilor: consilierea acestora potrivit specificului dogmatic și confesional baptist; analiza şi interpretarea cunoștințelor privind istoria Cultului Creștin Baptist și istoria religiilor; săvârşirea ritualurilor cultice.
  • Transversale: Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi conştiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice; aplicarea metodelor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra și extra teologic), pe diverse paliere cultice confesionale, respectând principii de credinţă religioasă; formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea  limbilor străine.

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de licență: Teolog, cadru didactic în învățământul gimnazial (cu condiția absolvirii modulului DPPD), pastor paroh în bisericile creştine din spaţiul evanghelic, predicator în comunităţile neoprotestante, misionar, evanghelist, învăţător biblic, editor sau producător de text teologic în mass-media specifică, capelan, diacon, prezbiter.

Licență Teologie baptistă pastorală