Donate
[wpml_language_selector_widget]

Licență Limba și literatura română-engleză

La specializarea Limba și literatura română – limba și literatura engleză se pregătesc și se echipează noile generații de lingviști, traducători și profesori cu scopul de a împlini marea trimitere. Dacă simți că poți să devii un glas care să se facă auzit azi, alege să-ți șlefuiești talentul studiind filologia.

Litere! Nu noi vorbim limba, ci ”limba ne vorbește”, spunea în secolul trecut un filozof german. Modul în care folosim cuvintele determină felul în care ne cioplim și ne desenăm realitatea. Un învățat român spunea că cine știe mai multe limbi poate vedea cu mai mulți ochi, din mai multe perspective aceeași lume, înmulțindu-i frumusețea. Chiar dacă nu aspiri sau nu ai chemarea de a fi profesor/profesoară de limbă și literatură română, limbă și literatură engleză, studiind literele înveți să pătrunzi în mecanismele de expresie care ne modelează lumile mentale ale fiecăruia dintre noi. În cadrul universității Emanuel din Oradea, studiul filologiei nu este o simplă explorare a obiectelor care țin de domeniul gramaticilor și literaturilor, ci este, de asemenea, o sărbătorire a Cuvântului Sfânt Revelat. Ce taină! Dumnezeu a ales să ne vorbească, dar nu oricum, ci prin texte, supuse, la rândul lor, rigorilor gramaticale și regulilor de expresie. Aici vei studia nu numai texte, ci, alături de acestea, chiar Textul.

> detalii admitere

 

Ce diplomă obțin și la ce-mi folosește?

Diploma acordată: Licenţă în filologie

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii și al literaturii universale și comparate; comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba maternă şi română/modern; descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic al limbii materne; prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar și a culturii populare materne; scrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii B şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală; analiza textelor literare în limba B, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă.
  • Transversale: Utilizarea componentelor domeniului limbă și literatură, în deplină concordanţă cu etica profesională; relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

 

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de licență: Profesor în învățământul gimnazial, redactor, traducător (studii superioare), asistent de cercetare în filologie, comentator publicist, consilier învățământ, corector (studii superioare), corespondent presă, corespondent radio, corespondent special, documentarist (studii medii), documentarist (studii superioare), editorialist, filolog, interpret, lector carte, lector presă/editură, lector scenarii, publicist comentator, referent difuzare carte, referent literar, referent relații externe, scriitor, secretar de redacţie (studii medii), secretar de redacţie (studii superioare), secretar institut, facultate, secretar literar.

Licență Limba și literatura română-engleză