Donate
[wpml_language_selector_widget]

Licență Asistență socială

La Asistență socială UEO se pregătesc și se echipează noile generații de asistenți sociali cu scopul de a împlini marea trimitere. Un program ce necesită un nivel ridicat de dedicare vocațională. Fii gata nu doar de cursuri ci și de multă practică.

Suntem izolați. Fiecare în lumea lui. Empatia este o caracteristică pe cale de dispariție, dacă pornim de la presupoziții darwiniste. Dacă presupunem că evoluăm-involuăm în funcție de condițiile de mediu, atunci mila, preocuparea, atenția la nevoile aproapelui, toate acestea vor fi cu totul dispărute în mai puțin de 30 de ani. Noi credem că tinerii au inimă și dragoste, dar acestea au fost sufocate de ”mersul veacului în care trăim”. Sunt lucruri care se pot recupera. Empatia, și aceasta cultivată și administrată profesional și profesionist, poate schimba preajma noastră. În Universitatea Emanuel studenții noștri nu învață doar grija pentru aproapele cu metode bine studiate, ci devin ucenici care Îl prezintă pe Cristos celor care au nevoi sufletești în primul rând și apoi nevoi sociale și materiale. 

> detalii admitere

 

Ce diplomă obțin și la ce-mi folosește?

Diploma acordată: Licenţă în Asistenţă socială

Competențele relevante obținute:

  • Profesionale: Identificarea, culegerea de informații, documentarea, evaluarea și înregistrarea informațiilor, analiza, evaluarea şi intervenţiile specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor și politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile; dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire, precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială; consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii); consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale; Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați
  • Transversale: Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii-problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale; aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- și interorganizational; autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.
 

Ocupaţii posibile pentru deținătorul diplomei de licență: Titularul unei licenţe în asistenţă socială poate lucra ca asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii, cum ar fi: copii, minorităţi etnice, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost etc.

Licență Asistență socială